Xorazm Ma'mun akademiyasi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti tomonidan taqdim etilgan qo`lyozmalarning elektron nusxalari ro’yxati

30-04-2017     Axborot-resurs markazi

(Quyidagi kitoblar Xorazm Ma’munakademiyasining yopiq kitoblar fondida joylashgan)

 1. Ibn Sino. Al-Qonun fi-t-tibb - № 3316.
 2. Ibn Sino. Kitab ash-shifo - № 3006.
 3. Beruniy va Ibn Sino. Yozishmalar - № 2385.
 4. Abu Nasr ibn Iroq.Matematika - № 218.
 5. Abu Sahl al-Masihiy. Meditsina - № 12970.
 6. Ismoil Jurjoniy. Zaxiraiy Xorazmshoxiy - № 8263/I.
 7. Munis - № 5364/ I.
 8. Ogahiy - № 5364/ II.
 9. PahlavonMaxmud - № 11197/I.
 10. Manoqibi Najmuddin Kubro - № 7615/I.
 11. Devoni Avaz - № 3451.
 12. Mahmud az-Zamahshariy - № 5675.
 13. Al-Husayniy Hazoraspiy - № 3336.
 14. Kamyob -№ 7717.
 15. Bayoniy - № 7421.
 16. Devoni Komil Xorazmiy - №1949.
 17. Bayozi Feruz - №1166.
 18. Xiva shoir va adabiyotchilarining tarjimai hollari - № 9494.