Xorazm Ma'mun akademiyasi

XORАZM MА'MUN АKАDEMIYASI 2024 YILGА QUYIDАGI TАYANCH DOKTORАNTURА VА DOKTORАNTURА DАVLАT QАBUL REJАLАRINI E'LON QILАDI:

Stajyor-tadqiqotchilik, tayanch doktorantura (PhD), mustaqil izlanuvchilik (PhD)ga o‘qishga talabgorlar quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar: 1. Ariza.2. Qisqacha biografik maʼlumot (obʼektivka - namuna 3.5 shakl bo‘yicha o‘zbekcha va ruscha shaklda).3. Mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi (ishlayotgan talabgorlar uchun).4. Oliy taʼlim muassasasi magistraturasi diplomi yoki klinik ordinaturani tugatganligi (tibbiyot fanlari uchun), oliy maʼlumot (mutaxasislik dasturlari bo‘yicha) to‘g‘risida diplom nusxasi.5. Nashr etilgan ilmiy ishlar roʻyxati, shuningdek ularning nusxalari (kamida 1 ta maqola va 2 ta tezis).6. Ish joyidan tavsifnoma (Mustaqil izlanuvchilar uchun)7. Pasport nusxasi.8. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat stipendiyasi hujjat nusxasi (mavjud boʻlsa)9. Til bo‘yicha milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat* (tayanch doktorantura va mustaqil izlanuvchilar uchun) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-sonli qarorining 6-bandiga asosan: 2022/2023 o‘quv yilidan boshlab oliy ta’lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklariga hamda oliy ta’limdan keyingi ta’lim ixtisosliklariga tanlovlarda milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega shaxslar ishtirok etishi tartibi joriy etilsin. Bunda, filologiya yo‘nalishlari bo‘yicha kamida C1 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat, nofilologik yo‘nalishlari bo‘yicha esa B2 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat talab etilishi nazarda tutilsin. Eslatma. Barcha xujjatlar pdf shaklida tayyorlanib Oliy taʼlimdan keyingi taʼlimni muvofiqlashtiruvchi Yagona elektron tizimi (http://phd.mininnovation.uz) orqali ro‘yxatdan o‘tgan holda yuboriladi. #DIQQAT Doktorantura (DSc), mustaqil izlanuvchilik doktorantura (DSc)ga o‘qishga talabgorlar quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar: 1. Ariza.2. Qisqacha biografik ma’lumot (obyektivka, namuna boʻyicha 3.5 shakl, oʻzbekcha va ruscha shaklda).3. Mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi (ishlayotgan talabgorlar uchun).4. Oliy ma’lumot, fan nomzodi yoxud falsafa doktori (PhD) yoki xorijiy davlatlarda unga tenglashtirilgan ilmiy darajaga ega boʻlganligi toʻgʻrisidagi diplom nusxasi.5. Tadqiqot mavzusi boʻyicha ilmiy ma’ruza va fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan doktorlik dissertatsiyasi rejasining batafsil loyihasi.6. Nashr etilgan ilmiy ishlar roʻyxati, shuningdek ularning nusxalari (kamida 3 ta maqola va 2 ta tezis).7. Ish joyidan tavsifnoma (Mustaqil izlanuvchilar uchun)8. Pasport nusxasi.9. Ilmiy yutuqlari (Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat stipendiyasi hujjat nusxasi)10. Til bo‘yicha milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-sonli qarorining 6-bandiga asosan: 2022/2023 o‘quv yilidan boshlab oliy ta’lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklariga hamda oliy ta’limdan keyingi ta’lim ixtisosliklariga tanlovlarda milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega shaxslar ishtirok etishi tartibi joriy etilsin. Bunda, filologiya yo‘nalishlari bo‘yicha kamida C1 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat, nofilologik yo‘nalishlari bo‘yicha esa B2 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat talab etilishi nazarda tutilsin. Eslatma. Barcha xujjatlar pdf shaklida tayyorlanib Oliy taʼlimdan keyingi taʼlimni muvofiqlashtiruvchi Yagona elektron tizimi (http://phd.mininnovation.uz) orqali ro‘yxatdan o‘tgan holda yuboriladi.

ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ 2022 ЙИЛГА ҚУЙИДАГИ ТАЯНЧ ДОКТОРАНТУРА ВА ДОКТОРАНТУРА ДАВЛАТ ҚАБУЛ РЕЖАЛАРИНИ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ:

batafsil Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтига Таянч докторант сифатида кирувчи шахслар қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: магистр даражасига, олий маълумот тўғрисидаги диплом (мутахассислик дастурлари бўйича) эга бўлганлар; фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация тадқиқоти асосини ташкил қилиши мумкин бўлган илмий натижалар, шу жумладан илмий журналларда чоп этилган камида битта мақола ҳамда тегишли йўналишлар бўйича иккитадан кам бўлмаган илмий ишлар тўпламларига киритилган маъруза тезисларига эга бўлганлар; ✅Таянч докторантурада ўқишга талабгорлар ОТМ ёки ИТМга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этадилар: ✅ариза; ✅қисқача биографик  ✅маълумотнома; ✅меҳнат дафтарчасининг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаси (ишлаётган талабгорлар учун); ✅олий таълим муассасаси магистратураси дипломи, олий маълумот (мутахассислик дастурлари бўйича) тўғрисидаги диплом нусхаси; ✅нашр этилган илмий ишлар рўйхати, шунингдек уларнинг нусхалари. Хужжат топшириш онлайн тарзида www.phd.mininnovation.uz

Хоразм Маъмун академияси 2021 йилга қуйидаги таянч докторантура ва докторантура давлат қабул режаларини эълон қилади:

Таянч докторантура: № Ихтисослик Сони 1 02.00.10 – Биоорганик кимё 1 2 02.00.13 - Ноорганик моддалар ва улар асосида материаллари технологияси 1 3 03.00.05 - Ботаника 1 4 03.00.06 - Зоология 1 5 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 1 6 07.00.06 – Археология 1 7 18.00.01 - Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш 1   Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтига Таянч докторант сифатида кирувчи шахслар қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: магистр даражасига, олий маълумот тўғрисидаги диплом (мутахассислик дастурлари бўйича) эга бўлганлар; фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация тадқиқоти асосини ташкил қилиши мумкин бўлган илмий натижалар, шу жумладан илмий журналларда чоп этилган камида битта мақола ҳамда тегишли йўналишлар бўйича иккитадан кам бўлмаган илмий ишлар тўпламларига киритилган маъруза тезисларига эга бўлганлар; ✅Таянч докторантурада ўқишга талабгорлар ОТМ ёки ИТМга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этадилар: ✅ариза; ✅қисқача биографик  ✅маълумотнома; ✅меҳнат дафтарчасининг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаси (ишлаётган талабгорлар учун); ✅олий таълим муассасаси магистратураси дипломи, олий маълумот (мутахассислик дастурлари бўйича) тўғрисидаги диплом нусхаси; ✅нашр этилган илмий ишлар рўйхати, шунингдек уларнинг нусхалари. Хужжат топшириш онлайн тарзида www.phd.mininnovation.uz

Олий таълимдан кейинги таълим турларига қабул эълон қилинади

Хоразм Маъмун академияси 2020 йилга қуйидаги таянч докторантура ва докторантура давлат қабул режаларини эълон қилади.

Хоразмий халқаро мукофоти

“Хоразмий халқаро мукофоти” тўғрисида тўлиқ маълумот қуйидаги сайтда: http: //www.khwarizmi.ir