Xorazm Ma'mun akademiyasi

Xorazm Ma’mun akademiyasi axborot-resurs markazi Nodir kitoblar fondidagi kitoblar ro`yxati
 1. Saloti Mas’udiy (qo’lyozma, 1896-y.).
 2. Siroj-ul qoriyil mubtadiy (toshbosma, 1886-y.).
 3. Uqud-ud durar (qo’lyozma, 1866-y.).
 4. Baxri durar (toshbosma, 1901-y.).
 5. Multaqil abhur sharhi Majma’-ul Anxur (toshbosma).
 6. Riyoz-un nasihin (toshbosma,1900-y.).
 7. Mashrab. Mabdai nur (toshbosma, 1913-y.).
 8. Mabdai nur (toshbosma, 1913-y.).
 9. Imom Buxoriy. Al Jome’as Sahih (toshbosma).
 10. Abdul Qodir Rafi’iy. Tahrir-ul muxtor (toshbosma,1904-y.).
 11. Muhammad Alouddin ibn Muhammad Amin. Qurratulu’unilahyor (toshbosma,1876-y.).
 12. Muhammad Alouddin ibn Muhammad Amin. Qurratulu’unilahyor (toshbosma,1876-y.).
 13. Idtiqon fiy tavsifi Qur’on (toshbosma,1911-y.).
 14. Muhammad Chalabiy. Muhammadiya (toshbosma,1891-y.).
 15. Muhammad Chalabiy. Muhammadiya (toshbosma,1891-y.).
 16. Hayoti hayvon tarjimasi Ayni hayot (toshbosma, 1900-y.).
 17. Hayoti hayvon tarjimasi Ayni hayot (toshbosma, 1900-y.).
 18. Ajoyib mahluqot g’aroyib-ul masnuot (toshbosma, 1906-y.).
 19. Ibn Hojibning nahv ilmiga oid asari. Maroh-ul arvoh (Shofiya) (toshbosma, 1905-y.).
 20. Bayozi Bedil qo’lyozma (chop qilingan, 1910-y.).
 21. Bayozi Bedil qo’lyozma (chop qilingan, 1910-y.).
 22. Mahmud ibn Ilyos. Sharhi Ilyos (toshbosma, 1896-y.).
 23. Daqoyiq-ul axbor (toshbosma, 1900-y.).
 24. Daqoyiq-ul axbor (toshbosma, 1900-y.).
 25. Nozim Xiraviy. Yusuf va Zulayho (qo’lyozma, 1904-y.).
 26. Jalol Buxoriyning sharhi.Guri miriy (toshbosma, 1909-y.).
 27. Sayid Muhammad Haqiy. Xazinat-ul asror jalilat-ul azkor (toshbosma).
 28. Mullo Ahmada’lo Sharhil aqoyid (toshbosma, 1893-y.).
 29. Aliy ibn Ahmad G’uriy. Kanz-ul ibod (toshbosma, 1909-y.).
 30. Aliy ibn Ahmad G’uriy. Kanz-ul ibod (toshbosma, 1909-y.).
 31. Mirxond. Ravzat-us safo 1 t (qo’lyozma, 1658-y.)
 32. Mirxond. Ravzat-us safo 1 t (qo’lyozma, 1658-y.)
 33. Mir Azam ibn Mir Sulton. Podshohi Iskandar (toshbosma, 1914-y.).
 34. Abdulhaq Dehlaviy. Asha’at-ul lamaot (toshbosma).
 35. Husayniy Husain Voiz Koshafiy. Tafsir (qo’lyozma, 1895-y.).
 36. HusayniyHusainVoiz Koshafiy. Tafsir (qo’lyozma, 1895-y.).
 37. Yusuf Chalabiy. Sharhi viqoya hoshiyasida Zahirat-ul uqvo (toshbosma, 1882-y.).
 38. Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad Ayniy. Binaya fiy sharhil hidoya (toshbosma).
 39. Alisher Navoiy. Xamsa (qo’lyozma, 1893-y.).
 40. Jaloliddin Rumiy. Masnaviyi ma’naviy (toshbosma, 1882-y.).
 41. G’iyosiddin Laknaviy. G’iyos-ul lug’at, Muntaxab-ul lug’at, Choroh hidoyat (toshbosma).
 42. Shayx Ismoil Haqqiy. Ruhul bayon (toshbosma, 1889-y.).
 43. Muhammad Muhiddin Shayxzoda. Shayxzoda (toshbosma, 1889-y.).
 44. Muhammad Muhiddin Shayxzoda. Shayxzoda (toshbosma, 1889-y.).
 45. Mullo Mu’iniddin Koshafiy. Ma’rit-un kubuvvat fiy madorij-il futuvvat (toshbosma).
 46. Mullo Mu’iniddin Koshafiy. Ma’rit-un kubuvvat fiy madorij-il futuvvat (toshbosma).
 47. Faxriddin Xasan ibn Mansur O’zjandiy. Fatovoiy alam griyya (qo’lyozma).
 48. Faxriddin Xasan ibn Mansur O’zjandiy. Fatovoiy alam griyya (qo’lyozma).
 49. Ubaydulloh ibn Ma’sud. Muxtasar-ul viqoya (toshbosma, 1913-y.).
 50. Firdavsiy. Shohnomai turkiy (qo’lyozma, 1905-y.).
 51. Maqsudxo’ja ibn Murodxo’ja Toshkandiy. Majma’ul maqsud (toshbosma).
 52. G’iyosiddin G’ampuriy. G’iyos-ul lug’at (qo’lyozma, 1891-y.).
 53. Sa’duddin Taftazoniy. Tavzuh, Talveh (toshbosma, 1883-y.).
 54. Imom Buxoriy. Al jome’as sahih Sahihi Buxoriy (toshbosma).
 55. Abu Muslim. Dostoni Sohibqironi (toshbosma).
 56. Kamoluddin ibn Xumon. Fathul qodir (Kifoya) (toshbosma).
 57. Qomusiy lug’at (toshbosma).
 58. Ubaydulloh ibn Ma’sud. Manofe’ul muslimin (qo’lyozma).
 59. Ubaydulloh ibn Ma’sud. Sharxi muxtasari viqoya (qo’lyozma 1815-y.).
 60. Muhammad Husayniy. Devoni Sharif (Nosihiy) (qo’lyozma, 1824-y.).
 61. Burhoniddin Marg’iloniy. Al Hidoya (qo’lyozma, 1842-y.).
 62. Lutarilloh Kardoniy. Fiqhi Qaydoniy sharhi (qo’lyozma).
 63. Abu Nasr Farobiy. Lug’ati salos (qo’lyozma).
 64. So’fi Ollayor. Sabot-ul ojizin (toshbosma, 1901-y.).
 65. So’fi Ollayor. Favz-un najot (toshbosma, 1904 y.).
 66. Farididdin Attor. Chohor kitob (qo’lyozma).
 67. Ibn Hojib. Qofiya (qo’lyozma, 1902-y.).
 68. Bedil. Bayozi Bedil (qo’lyozma, 1902-y.).
 69. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 70. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 1. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 2. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 3. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 4. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 5. Muhammad ibn Mavlon. Qutbiyya Mir Qutbiy (qo’lyozma, 1903-y.).
 6. Boborahim Mashrab. Qissayi Mashrab (qo’lyozma).
 7. Abulaxs Samarqandiy. Shurut-us Salot (toshbosma).
 8. Ubaydulloh ibn Ma’sur. Muxtasar-ul viqoya (qo’lyozma).
 9. Ubaydulloh ibn Ma’sur. Muxtasar-ul viqoya (qo’lyozma).
 10. Ibn Hojib. Qofiya (qo’lyozma, 1693-y.).
 11. Ibn Hojib. Qofiya (qo’lyozma, 1693- y.).
 12. Aqoyid-in asafiyya (qo’lyozma).
 13. Abdurahmon Jomiy. Sharhi Mullo hoshiyasi (toshbosma, 1863-y.).
 14. Doston. Qamarjon (qo’lyozma).
 15. Aqoy hoshiyasi (qo’lyozma).
 16. So’fi Ollayor. Murod-ul orifin sharhi (1911-y.).
 17. Said Mustafo Afandi. Tariqati Muhammadiya (toshbosma).
 18. FariddidinAttor. Chohor kitob, Fikhi Kaydoniy (qo’lyozma, 1881-y.).
 19. Fariddidin Attor. Chohor kitob, Fikhi Kaydoniy (qo’lyozma, 1881-y.).
 20. Qur’oni Karim (qo’lyozma boshi, oxiriyo’q).
 21. Abu Nasr Farohiy. Nisob-us sibyon (qo’lyozma).
 22. Tajvidi Qur’on, Matole’ul Anvar (qo’lyozma, 1807-y.).
 23. Haftiyaki sharif (toshbosma).
 24. So’fi Olloyor g’azallari (qo’lyozma).
 25. Maxtumquli. G’azallar majmuyi (qo’lyozma).
 26. Nurnoma (qo’lyozma).
 27. Nurmuhammad Andalib. Shaxzod-az aynul arab dostoni (qo’lyozma).
 28. Haydagohjon va oqsuluv dostoni (qo’lyozma).
 29. Qissai Mashrab (qo’lyozma).
 30. Jome’ur rumuz
 31. Axtori Kabr (toshbosma, 1903-y.).
 32. Bayozi Bedil (toshbosma).
 33. JaloliddinDavoniy. AqoyidaMulloJalol (toshbosma, 1888-y.).
 34. Shayx Kamoluddin Damiriy. Hayot ul hayvon-ul kubro (toshbosma, 1902-y.).
 35. Ahmad ibn Muhammad. Irshod-us soriyli-sharhi Sahihi Buxoriy (toshbosma, 1887-y.).
 36. Ahmad ibn Muhammad. Irshod-us soriyli-sharhi Sahihi Buxoriy (toshbosma, 1887 y.).
 37. Ahmad ibn Muhammad. Irshodussoriyli-sharhi Sahihi Buxoriy (toshbosma, 1887 y.).
 38. AhmadibnMuhammad. Irshod-us soriyli-sharhi SahahilBuxoriy (toshbosma, 1887 y.).
 39. Ubaydulloh ibn Ma’sud. Muxtasari viqoya (qo’lyozma).
 40. Maxtumquli. Bayozi Maxtumquli (qo’lyozma).
 41. Talxisi muqayyid (toshbosma, 1895-y.).
 42. Manoqibi G’avsul A’zam (qo’lyozma).
 43. Bahrom va Gulandon (qo’lyozma, 1910-y.).
 44. Said Sharif Jurjoniy. Mir Qutbiy (qo’lyozma).
 45. Said Sharif Jurjoniy. Mir Qutbiy (qo’lyozma).
 46. Abdurahmon Jomiy. Sharhi Mullo Jomiy (qo’lyozma).
 47. Chahor kitob (qo’lyozma).
 48. Shahobiddin Suhravardiy. Matni avrod (toshbosma, 1909-y.).
 49. Boborahim Mashrab. Qissai Mashrab (toshbosma, 1906-y.).
 50. TojiddinYolchig’il. Risolayi Aziza (toshbosma).
 51. Sa’duddinTaftazoniy. Tavzeh (toshbosma, 1896-y.).
 52. Sa’duddin Taftazoniy. Mutavval (toshbosma, 1887-y.).
 53. Yaqub Charxiy. Tavsiri Yaqub Charxiy (toshbosma, 1908-y.).
 54. Xuvaydo. Bayozi Xuvaydo (qo’lyozma).
 55. Muhammad Chalabiy. Muhammadiyya (toshbosma).
 56. So’fi Ollayor. Maslak-ul muttaqiyn (qo’lyozma).
 57. Chohar kitob (Toshkentda chop qilingan qo’lyozma).
 58. Hazrati Ali to’g’risida. Hafdaxg’azat (qo’lyozma).