Xorazm Ma'mun akademiyasi

Eron elchixonasidan taqdim etilgan kitoblar ro’yxati

30-04-2017     Axborot-resurs markazi
 1. Mantiq-ut tayr
 2. Tahdidini hayot Geodeziya
 3. Davroni Bedil
 4. Temuriylar davlatiga oid asarlar, manbalar ro’yxati
 5. Eron tarixi
 6. Tarixi Bayhaqiy
 7. Kirmonda G’uz va saljuqiylar.
 8. Ijtimoiy va siyosiy tarix
 9. Masnaviy ma’naviy
 10. Kulliyoti Sa’diy
 11. Zayoriylar silsilasi tarixi
 12. Forscha-ruscha lug’at 34-46000 so’z
 13. Ikki ulug’ shoir Jaloladdin Rumiy va hozirgi zamon eron shoiri Shahriyor
 14. Devoni Hofiz
 15. Erondagi adabiyot tarixi IX-VII asrlar
 16. Erondagi adabiyot tarixi I jild
 17. Erondagi adabiyot tarixi X-XIII asrlar
 18. Erondagi adabiyot tarixi
 19. Erondagi adabiyot tarixi IX-X0 asrlar
 20. Erondagi adabiyot tarixi IX-X asrlar
 21. Erondagi adabiyot tarixi VIII-IX asrlar
 22. Erondagi adabiyot tarixi XI-XIII oralig’i
 23. Fors tili qomusiy ensiklopediya I jild
 24. Fors tili qomusiy ensiklopediya II jild
 25. Fors tili qomusiy entsiklopediya III jild
 26. Fors tili qomusiy entsiklopediya IV jild
 27. Fors tili qomusiy entsiklopediya VI jild
 28. Fors tili qomusiy entsiklopediya VI jild
 29. Fors tilini o’rganisho’rtasinflaruchun III-kitob
 30. Fors tilini o’rganish II-kitob boshlang’ich
 31. Fors tilini o’rganish III-kitob
 32. Fors tilini o’rganish IV-kitob
 33. Fors tilini o’rganishuchunrejavadastur
 34. Bugungi fors dastur
 35. Abu Rayhon Beruniy Pariz Azkoiyning
 36. Temuriylar davriga asarlar manbalar ro’yxati
 37. Temuriylar davriga asarlar manbalar ro’yxati
 38. Forsiy imro’z- Bugungi fors tili
 39. Eronga safar rahnamosi
 40. Tabardor
 41. Temuriylar davrida pul siyosati
 42. Toshkentdagi Abu Rayhon Beruniy nomidagi institute qo’lyozmalar kitobxonasida saqlanayotgan forsiyasarlar ro’yxati.
 43. Temuriylar davriga oida sarlar, manbalar ro’yxati
 44. Ganjina-Xazina
 45. Ganjan-suxan-so’z xazinasi
 46. Suxanvasuxanvaron-so’zvaso’zustalari
 47. Ganju-Ganjina
 48. Zaroyif va Taroyif
 49. Erondagi Shijoat saroyi
 50. Muhammad Shirin Mag’ribiy devoni
 51. Boshqa davlatlar bilan Eronning ikki taraflama hamkorliklari
 52. Hakim Sanoiy G’aznaviy maktublari.
 53. Forsiyadabiyotdonishnomasi.