Xorazm Ma'mun akademiyasi

Qadimiy topilmalar muzey eksponatiga aylandi

ILMIY TURIZMDAGI YANGILIKLAR

Fakt 24 | Qadimiy «Juma» masjidining 213 ta ustuni nemis mutaxassislari ishtirokida restavratsiya qilinadi

YANGI TEXNOLOGIYALAR AMALIYOTDA

Maxsus reportaj