Xorazm Ma'mun akademiyasi

Eksponatlar

21-08-2020     Muzey

Qo'yqirilganqal'a yodgorligi maketi Mil.avv. VI- mil. IV asrlar

 

 

 Gopotshoh. Mil. avv. II-I asr

Chugirma kiygan chavondoz haykali. Mil.avv. V asr 

 

Tosh choynak. XII-XIII asrlar

 

Ibn Sinoning Tib qonunlari asari

 

Ko'za. XII-XIII asrlar

 Anaxita. Hazorasp tumani. Mil.avv. V asr

 

Mis tuncha. XVIII-XIX asrlar

 

Ayollar yelagi va erkaklar chaponi XX asr boshlari

 

 

Chiroqdon. Meshekli karvonsaroyi XII-XIII asrlar

 

Tosh qozon. XII-XIII asrlar 

 

 

O'rta asrlar tibbiyot anjomlari 

 

Anor ushlagan ayol tasviri. Mil. II asr.  Tuproqqal'a

 

Misdan ishlangan tangalar. X-XIV asrlar

Qo'y bo'shi. Hazorasp. Mil.avv. V asr

 

Siyohdontosh va sopoldan ishlangan siyohdonlar. XVII-XVIII asrlar

Tuncha 2. XVIII-XIX asrlar

 

Shaxzoda tasviri. mil.avv. V-IV asrlar. Aqchaxon qal'a

 

 

 

Sopol quvurlar VII-VIII asrlar

Anaxita. Mil.avv. V asr

Jangchi haykali. Mil.avv. V asr

Miloddan avvalgi III ming yillikga oid sopol idish. Jonbos manzilgohi.