Жанубий Оролбўйи тарихий меъморий ёдгорликларининг қурилиш материалларини синаш ва таъмирлаш лабораторияси
17-04-2019 542

ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 17 январдаги “Хоразм вилояти худудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора–тадбирлар дастури тўғрисида”ги Қарори қабул қилинган, мазкур қарорнинг 41-бандида ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 27-28 январь кунлари Хоразм вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқлари ва кенгайтирилган тарзда ўтказилган мажлис (ЭДО-21-24-3, 02.02.2017 й.) баёнинг 4-бандида - Хоразм Маъмун академиясида Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразмнинг ноёб меъморий ёдгорликларининг умрбоқийлигини таъминлаш мақсадида “Жанубий Оролбўйи тарихий меъморий ёдгорликларининг қурилиш материалларини синаш ва таъмирлаш лабораторияси”ни ташкил қилиш белгилаб қўйилган.

Бугунги кунда Хоразм ва Қорақалпоғистон  меъморий обидалари экологиянинг салбий таъсирлари, яъни шўрланишнинг ошиши, ер ости сувларининг юқори кўтарилганлиги, биологик (термитлар) ва техноген таъсирлар, яъни транспорт қатнови ва бошқа инсонлар фаолиятидан келиб чиқадиган  таъсирлар натижасида ноёб обидалар емирилиб, бузилиб бормоқда.

Лабораториянинг мақсад ва вазифалари:

* Меъморий ёдгорликлардаги қурилиш материалларидан намуна сифатида олинган ғишти, қоришмаси, кошинлар (мойолика), ер ости қисмидан (пойдевор қисмидаги) грунт намунасининг таркиби ва физик-механик хусусиятлари ўрганилади. Тўғри таъмирлашда ишлатиладиган маҳсулот тайёрланади.

  • Қорақалпоғистон ва Хоразм вилоятининг меъморий ёдгорликларининг ҳар бири индивидуал, яъни бир-бирини такрорламайди. Шуни ҳисобга олган ҳолда, уларнинг қурилиш технологияси, усуллари, уларда ишлатилган қурилиш материалларининг турлари, бугунги кунда ҳолатлари таҳлил қилинади;
Mikrobiologiya laboratoriyasi
23-05-2017 1661

Mikrobiologiya laboratoriyasida qishloq xo’jaligi ekinlarida kasallik chaqiruvchi zamburug’lar, tuproq va suvda yashovchi mikroorganizmlar o’rganiladi. Mikrobiolgiya laboratoriyasi zamonaviy mikroskop, avtoklav, termostat, boks xonalari bilan jihozlangan. Hozirgi kunda mikrobiolgiya laboratoriyasida fosformobilizatsiyalovchi bakteriyalarni faol  ikkita kul’turasi mavjud. Bu kul’turalar g’o’za hosildorligini 3-5 sentnerga oshirish bilan birga, g’o’zada kasallik chaqiruvchi mikroorganizmlar rivojlanishini susaytirish xususiyatiga ega ekanligi olimlarimiz tomonidan aniqlandi.

Genetik tahlil laboratoriyasi
23-05-2017 1528

DNK texnologiyalari qishloq xo`jaligi ekinlari navlarining pasportlarini tuzish, odamlarda yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi patogenlarni genetik aniqlash, gen mutatsiyalarining tarqalishini o`rganish, o`simliklarning stress omillar ta’siriga chidamliligini aniqlash hamda kasallik va zararkunandalarga chidamli yangi navlarni yaratish maqsadida qo`llaniladi. Qisqacha aytganda, PZR ekspress DNK diagnostikasi uchun qo`llaniladi. Hozirgi davrda yosh olimlarimiz tomonidan Xorazm viloyatida etishtirilayotgan kuzgi bug’doy navlarining identifikatsiya pasportlarini yaratish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.  

Don ekinlari va don mahsulotlarining sifatini tahlil qilish laboratoriyasi
23-05-2017 1928

Bu laboratoriyada bug`doy, arpa va javdar  kabi o`simliklarning doni tarkibidagi kleykovina va oqsil miqdori, hossalari, urug`larining sifati va unuvchanligi, donning shaffofligi, naturasini aniqlash hamda un chiqishi va ularni fraksiyalarga ajratish bo’yicha tajribalar olib borish mumkin.

Xorazm viloyati tuproq-iqlim sharoitlarida kleykovinasi ko`p, serhosil va kasallik hamda zararkunandalarga chidamli bo’lgan mahalliy bug’doy navlarini sinash bo’yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.  

Fizik va kimyoviy tadqiqotlar laboratoriyasi
23-05-2017 1653

Ushbu laboratoriyada yuqori samarali suyuqlik xromatografi (HPLS),  atom-adsorbsion spektrometr (АА308 nova), ikki nurli spektrofotometr (Specord), vakuum sistemali rotor bug`latgich, havo so`ruvchi shkaf, distilyator kabi asbob-uskunalar bilan jihozlangan.