2017-2020 йиллар
14-05-2019 549

XORAZM MA’MUN AKADEMIYASIDA 2017-2020 YILLARDA AMALGA OSHIRILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI NATIJALARI

2012-2016 yillar
30-04-2017 1801

XORAZM MA’MUN AKADEMIYASIDA 2012-2016 YILLARDA AMALGA OSHIRILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI NATIJALARI

 

2007-2011 yillar
30-04-2017 1578

XORAZM MA’MUN AKADEMIYASIDA 2007-2011 YILLARDA AMALGA OSHIRILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI NATIJALARI

 

2006-2009 yillar
30-04-2017 1535

XORAZM MA’MUN AKADEMIYASIDA 2006-2009 YILLARDA AMALGA OSHIRILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI NATIJALARI 

 

2003-2005 yillar
30-04-2017 1550

XORAZM MA’MUN AKADEMIYASIDA 2003-2005 YILLARDA AMALGA OSHIRILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI NATIJALARI