O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASINING MINTAQAVIY BO’LIMI – XORAZM MA’MUN AKADEMIYASINING USTAVI
15-06-2017 1142

 

  1. Umumiy qoidalar
  2. O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining mintaqaviy bo’limi – Xorazm Ma’mun akademiyasi (bundan keyingi o’rinlarda Akademiya deb yuritiladi) ilmiy tadqiqot muassasasi hisoblanadi.
  3. Akademiya O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997 yil 11 noyabrdagi 1880-sonli “Xorazm Ma’mun akademiyasini qayta tiklash to’g’risida”gi Farmoniga asosan O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Prezidiumining 1997 yil 2 dekabrdagi 7142-sonli “O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining mintaqaviy bo’limi – Xorazm Ma’mun akademiyasini ochish to’g’risida”gi qarori bilan tashkil qilindi.

Akademiya faoliyatining asosiy ilmiy yo’nalishlari quyidagilardan iborat:

 

 http://mamun.uz./uploads/photos/Ustav.pdf