Xorazm Ma’mun akademiyasi Axborot resurs markazi
03-07-2017 1382

Xorazm Ma’mun akademiyasi Axborot resurs markazi fondida 20000 ga yaqin kitob mavjud. Kutubxonadan keng tarmoqda foydalanish maqsadida 2006 yilda zamonaviy axborot resurs markazi tashkil etilgan. ARMda barcha kompyuterlar intrenet tarmog’iga ulangan. ARM dan viloyatning barcha ziyolilari foydalanishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Urganch davlat universiteti talabalari bemalol foydalanishlari uchun bilan qo’shma buyruq chiqarilgan. Xorazm Ma’mun akademiyasi ARM yangi adabiyotlar bilan to’ldirilmoqda va markazdan foydalanuvchilar soni ortib bormoqda.

ARMda Nodir kitoblar fondi tashkil etilgan bo’lib, unda 200 dan ortiq qo’lyozma, toshbosma va kamyob bosma kitoblar saqlanadi. Xalqimiz qo’lidagi nodir qo’lyozma va toshbosma asarlarni sotib olish bo’yicha maxsus komissiya doimiy faoliyat yuritmoqda. 2017-yilda fondga 8 ta nodir qo`lyozma va toshbosma kitoblar sovg’a qilindi.

Nodir kitoblar fondidagi kitoblarni saqlash, ta’mirlash, qayta tiklash, nusxa olish ishlari amalga oshirilmoqda. Fondning elektron katologi tuzildi.

Nodir kitoblar fondidan manbashunos, tarixchi ilmiy xodimlar va magistrantlar samarali foydalanmoqdalar. FA-I8-G004 granti ilmiy xodimlari “Xorazm Ma’mun akademiyasining nodir qo’lyozmalari” katologini nashrga tayyorladilar.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti tomonidan taqdim etilgan qo`lyozmalarning elektron nusxalari ro’yxati
30-04-2017 1550

(Quyidagi kitoblar Xorazm Ma’munakademiyasining yopiq kitoblar fondida joylashgan)

 1. Ibn Sino. Al-Qonun fi-t-tibb - № 3316.
 2. Ibn Sino. Kitab ash-shifo - № 3006.
 3. Beruniy va Ibn Sino. Yozishmalar - № 2385.
 4. Abu Nasr ibn Iroq.Matematika - № 218.
 5. Abu Sahl al-Masihiy. Meditsina - № 12970.
 6. Ismoil Jurjoniy. Zaxiraiy Xorazmshoxiy - № 8263/I.
 7. Munis - № 5364/ I.
 8. Ogahiy - № 5364/ II.
 9. PahlavonMaxmud - № 11197/I.
 10. Manoqibi Najmuddin Kubro - № 7615/I.
 11. Devoni Avaz - № 3451.
 12. Mahmud az-Zamahshariy - № 5675.
 13. Al-Husayniy Hazoraspiy - № 3336.
 14. Kamyob -№ 7717.
 15. Bayoniy - № 7421.
 16. Devoni Komil Xorazmiy - №1949.
 17. Bayozi Feruz - №1166.
 18. Xiva shoir va adabiyotchilarining tarjimai hollari - № 9494.
Eron elchixonasidan taqdim etilgan kitoblar ro’yxati
30-04-2017 1548
 1. Mantiq-ut tayr
 2. Tahdidini hayot Geodeziya
 3. Davroni Bedil
 4. Temuriylar davlatiga oid asarlar, manbalar ro’yxati
 5. Eron tarixi
 6. Tarixi Bayhaqiy
 7. Kirmonda G’uz va saljuqiylar.
 8. Ijtimoiy va siyosiy tarix
 9. Masnaviy ma’naviy
 10. Kulliyoti Sa’diy
 11. Zayoriylar silsilasi tarixi
 12. Forscha-ruscha lug’at 34-46000 so’z
 13. Ikki ulug’ shoir Jaloladdin Rumiy va hozirgi zamon eron shoiri Shahriyor
 14. Devoni Hofiz
 15. Erondagi adabiyot tarixi IX-VII asrlar
 16. Erondagi adabiyot tarixi I jild
 17. Erondagi adabiyot tarixi X-XIII asrlar
 18. Erondagi adabiyot tarixi
 19. Erondagi adabiyot tarixi IX-X0 asrlar
 20. Erondagi adabiyot tarixi IX-X asrlar
 21. Erondagi adabiyot tarixi VIII-IX asrlar
 22. Erondagi adabiyot tarixi XI-XIII oralig’i
 23. Fors tili qomusiy ensiklopediya I jild
 24. Fors tili qomusiy ensiklopediya II jild
 25. Fors tili qomusiy entsiklopediya III jild
 26. Fors tili qomusiy entsiklopediya IV jild
 27. Fors tili qomusiy entsiklopediya VI jild
 28. Fors tili qomusiy entsiklopediya VI jild
 29. Fors tilini o’rganisho’rtasinflaruchun III-kitob
 30. Fors tilini o’rganish II-kitob boshlang’ich
 31. Fors tilini o’rganish III-kitob
 32. Fors tilini o’rganish IV-kitob
 33. Fors tilini o’rganishuchunrejavadastur
 34. Bugungi fors dastur
 35. Abu Rayhon Beruniy Pariz Azkoiyning
 36. Temuriylar davriga asarlar manbalar ro’yxati
 37. Temuriylar davriga asarlar manbalar ro’yxati
 38. Forsiy imro’z- Bugungi fors tili
 39. Eronga safar rahnamosi
 40. Tabardor
 41. Temuriylar davrida pul siyosati
 42. Toshkentdagi Abu Rayhon Beruniy nomidagi institute qo’lyozmalar kitobxonasida saqlanayotgan forsiyasarlar ro’yxati.
 43. Temuriylar davriga oida sarlar, manbalar ro’yxati
 44. Ganjina-Xazina
 45. Ganjan-suxan-so’z xazinasi
 46. Suxanvasuxanvaron-so’zvaso’zustalari
 47. Ganju-Ganjina
 48. Zaroyif va Taroyif
 49. Erondagi Shijoat saroyi
 50. Muhammad Shirin Mag’ribiy devoni
 51. Boshqa davlatlar bilan Eronning ikki taraflama hamkorliklari
 52. Hakim Sanoiy G’aznaviy maktublari.
 53. Forsiyadabiyotdonishnomasi.
Xorazm Ma’mun akademiyasi axborot-resurs markazi Nodir kitoblar fondidagi kitoblar ro`yxati
30-04-2017 4030
 1. Saloti Mas’udiy (qo’lyozma, 1896-y.).
 2. Siroj-ul qoriyil mubtadiy (toshbosma, 1886-y.).
 3. Uqud-ud durar (qo’lyozma, 1866-y.).
 4. Baxri durar (toshbosma, 1901-y.).
 5. Multaqil abhur sharhi Majma’-ul Anxur (toshbosma).
 6. Riyoz-un nasihin (toshbosma,1900-y.).
 7. Mashrab. Mabdai nur (toshbosma, 1913-y.).
 8. Mabdai nur (toshbosma, 1913-y.).
 9. Imom Buxoriy. Al Jome’as Sahih (toshbosma).
 10. Abdul Qodir Rafi’iy. Tahrir-ul muxtor (toshbosma,1904-y.).
 11. Muhammad Alouddin ibn Muhammad Amin. Qurratulu’unilahyor (toshbosma,1876-y.).
 12. Muhammad Alouddin ibn Muhammad Amin. Qurratulu’unilahyor (toshbosma,1876-y.).
 13. Idtiqon fiy tavsifi Qur’on (toshbosma,1911-y.).
 14. Muhammad Chalabiy. Muhammadiya (toshbosma,1891-y.).
 15. Muhammad Chalabiy. Muhammadiya (toshbosma,1891-y.).
 16. Hayoti hayvon tarjimasi Ayni hayot (toshbosma, 1900-y.).
 17. Hayoti hayvon tarjimasi Ayni hayot (toshbosma, 1900-y.).
 18. Ajoyib mahluqot g’aroyib-ul masnuot (toshbosma, 1906-y.).
 19. Ibn Hojibning nahv ilmiga oid asari. Maroh-ul arvoh (Shofiya) (toshbosma, 1905-y.).
 20. Bayozi Bedil qo’lyozma (chop qilingan, 1910-y.).
 21. Bayozi Bedil qo’lyozma (chop qilingan, 1910-y.).
 22. Mahmud ibn Ilyos. Sharhi Ilyos (toshbosma, 1896-y.).
 23. Daqoyiq-ul axbor (toshbosma, 1900-y.).
 24. Daqoyiq-ul axbor (toshbosma, 1900-y.).
 25. Nozim Xiraviy. Yusuf va Zulayho (qo’lyozma, 1904-y.).
 26. Jalol Buxoriyning sharhi.Guri miriy (toshbosma, 1909-y.).
 27. Sayid Muhammad Haqiy. Xazinat-ul asror jalilat-ul azkor (toshbosma).
 28. Mullo Ahmada’lo Sharhil aqoyid (toshbosma, 1893-y.).
 29. Aliy ibn Ahmad G’uriy. Kanz-ul ibod (toshbosma, 1909-y.).
 30. Aliy ibn Ahmad G’uriy. Kanz-ul ibod (toshbosma, 1909-y.).
 31. Mirxond. Ravzat-us safo 1 t (qo’lyozma, 1658-y.)
 32. Mirxond. Ravzat-us safo 1 t (qo’lyozma, 1658-y.)
 33. Mir Azam ibn Mir Sulton. Podshohi Iskandar (toshbosma, 1914-y.).
 34. Abdulhaq Dehlaviy. Asha’at-ul lamaot (toshbosma).
 35. Husayniy Husain Voiz Koshafiy. Tafsir (qo’lyozma, 1895-y.).
 36. HusayniyHusainVoiz Koshafiy. Tafsir (qo’lyozma, 1895-y.).
 37. Yusuf Chalabiy. Sharhi viqoya hoshiyasida Zahirat-ul uqvo (toshbosma, 1882-y.).
 38. Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad Ayniy. Binaya fiy sharhil hidoya (toshbosma).
 39. Alisher Navoiy. Xamsa (qo’lyozma, 1893-y.).
 40. Jaloliddin Rumiy. Masnaviyi ma’naviy (toshbosma, 1882-y.).
 41. G’iyosiddin Laknaviy. G’iyos-ul lug’at, Muntaxab-ul lug’at, Choroh hidoyat (toshbosma).
 42. Shayx Ismoil Haqqiy. Ruhul bayon (toshbosma, 1889-y.).
 43. Muhammad Muhiddin Shayxzoda. Shayxzoda (toshbosma, 1889-y.).
 44. Muhammad Muhiddin Shayxzoda. Shayxzoda (toshbosma, 1889-y.).
 45. Mullo Mu’iniddin Koshafiy. Ma’rit-un kubuvvat fiy madorij-il futuvvat (toshbosma).
 46. Mullo Mu’iniddin Koshafiy. Ma’rit-un kubuvvat fiy madorij-il futuvvat (toshbosma).
 47. Faxriddin Xasan ibn Mansur O’zjandiy. Fatovoiy alam griyya (qo’lyozma).
 48. Faxriddin Xasan ibn Mansur O’zjandiy. Fatovoiy alam griyya (qo’lyozma).
 49. Ubaydulloh ibn Ma’sud. Muxtasar-ul viqoya (toshbosma, 1913-y.).
 50. Firdavsiy. Shohnomai turkiy (qo’lyozma, 1905-y.).
 51. Maqsudxo’ja ibn Murodxo’ja Toshkandiy. Majma’ul maqsud (toshbosma).
 52. G’iyosiddin G’ampuriy. G’iyos-ul lug’at (qo’lyozma, 1891-y.).
 53. Sa’duddin Taftazoniy. Tavzuh, Talveh (toshbosma, 1883-y.).
 54. Imom Buxoriy. Al jome’as sahih Sahihi Buxoriy (toshbosma).
 55. Abu Muslim. Dostoni Sohibqironi (toshbosma).
 56. Kamoluddin ibn Xumon. Fathul qodir (Kifoya) (toshbosma).
 57. Qomusiy lug’at (toshbosma).
 58. Ubaydulloh ibn Ma’sud. Manofe’ul muslimin (qo’lyozma).
 59. Ubaydulloh ibn Ma’sud. Sharxi muxtasari viqoya (qo’lyozma 1815-y.).
 60. Muhammad Husayniy. Devoni Sharif (Nosihiy) (qo’lyozma, 1824-y.).
 61. Burhoniddin Marg’iloniy. Al Hidoya (qo’lyozma, 1842-y.).
 62. Lutarilloh Kardoniy. Fiqhi Qaydoniy sharhi (qo’lyozma).
 63. Abu Nasr Farobiy. Lug’ati salos (qo’lyozma).
 64. So’fi Ollayor. Sabot-ul ojizin (toshbosma, 1901-y.).
 65. So’fi Ollayor. Favz-un najot (toshbosma, 1904 y.).
 66. Farididdin Attor. Chohor kitob (qo’lyozma).
 67. Ibn Hojib. Qofiya (qo’lyozma, 1902-y.).
 68. Bedil. Bayozi Bedil (qo’lyozma, 1902-y.).
 69. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).

70        Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).

 1. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 2. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 3. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 4. Shamsiddin Kahstoniy. Jome’ur rumuz (qo’lyozma, 1781-y.).
 5. Muhammad ibn Mavlon. Qutbiyya Mir Qutbiy (qo’lyozma, 1903-y.).
 6. Boborahim Mashrab. Qissayi Mashrab (qo’lyozma).
 7. Abulaxs Samarqandiy. Shurut-us Salot (toshbosma).
 8. Ubaydulloh ibn Ma’sur. Muxtasar-ul viqoya (qo’lyozma).
 9. Ubaydulloh ibn Ma’sur. Muxtasar-ul viqoya (qo’lyozma).
 10. Ibn Hojib. Qofiya (qo’lyozma, 1693-y.).
 11. Ibn Hojib. Qofiya (qo’lyozma, 1693- y.).
 12. Aqoyid-in asafiyya (qo’lyozma).
 13. Abdurahmon Jomiy. Sharhi Mullo hoshiyasi (toshbosma, 1863-y.).
 14. Doston. Qamarjon (qo’lyozma).
 15. Aqoy hoshiyasi (qo’lyozma).
 16. So’fi Ollayor. Murod-ul orifin sharhi (1911-y.).
 17. Said Mustafo Afandi. Tariqati Muhammadiya (toshbosma).
 18. FariddidinAttor. Chohor kitob, Fikhi Kaydoniy (qo’lyozma, 1881-y.).
 19. Fariddidin Attor. Chohor kitob, Fikhi Kaydoniy (qo’lyozma, 1881-y.).
 20. Qur’oni Karim (qo’lyozma boshi, oxiriyo’q).
 21. Abu Nasr Farohiy. Nisob-us sibyon (qo’lyozma).
 22. Tajvidi Qur’on, Matole’ul Anvar (qo’lyozma, 1807-y.).
 23. Haftiyaki sharif (toshbosma).
 24. So’fi Olloyor g’azallari (qo’lyozma).
 25. Maxtumquli. G’azallar majmuyi (qo’lyozma).
 26. Nurnoma (qo’lyozma).
 27. Nurmuhammad Andalib. Shaxzod-az aynul arab dostoni (qo’lyozma).
 28. Haydagohjon va oqsuluv dostoni (qo’lyozma).
 29. Qissai Mashrab (qo’lyozma).
 30. Jome’ur rumuz
 31. Axtori Kabr (toshbosma, 1903-y.).
 32. Bayozi Bedil (toshbosma).
 33. JaloliddinDavoniy. AqoyidaMulloJalol (toshbosma, 1888-y.).
 34. Shayx Kamoluddin Damiriy. Hayot ul hayvon-ul kubro (toshbosma, 1902-y.).
 35. Ahmad ibn Muhammad. Irshod-us soriyli-sharhi Sahihi Buxoriy (toshbosma, 1887-y.).
 36. Ahmad ibn Muhammad. Irshod-us soriyli-sharhi Sahihi Buxoriy (toshbosma, 1887 y.).
 37. Ahmad ibn Muhammad. Irshodussoriyli-sharhi Sahihi Buxoriy (toshbosma, 1887 y.).
 38. AhmadibnMuhammad. Irshod-us soriyli-sharhi SahahilBuxoriy (toshbosma, 1887 y.).
 39. Ubaydulloh ibn Ma’sud. Muxtasari viqoya (qo’lyozma).
 40. Maxtumquli. Bayozi Maxtumquli (qo’lyozma).
 41. Talxisi muqayyid (toshbosma, 1895-y.).
 42. Manoqibi G’avsul A’zam (qo’lyozma).
 43. Bahrom va Gulandon (qo’lyozma, 1910-y.).
 44. Said Sharif Jurjoniy. Mir Qutbiy (qo’lyozma).
 45. Said Sharif Jurjoniy. Mir Qutbiy (qo’lyozma).
 46. Abdurahmon Jomiy. Sharhi Mullo Jomiy (qo’lyozma).
 47. Chahor kitob (qo’lyozma).
 48. Shahobiddin Suhravardiy. Matni avrod (toshbosma, 1909-y.).
 49. Boborahim Mashrab. Qissai Mashrab (toshbosma, 1906-y.).
 50. TojiddinYolchig’il. Risolayi Aziza (toshbosma).
 51. Sa’duddinTaftazoniy. Tavzeh (toshbosma, 1896-y.).
 52. Sa’duddin Taftazoniy. Mutavval (toshbosma, 1887-y.).
 53. Yaqub Charxiy. Tavsiri Yaqub Charxiy (toshbosma, 1908-y.).
 54. Xuvaydo. Bayozi Xuvaydo (qo’lyozma).
 55. Muhammad Chalabiy. Muhammadiyya (toshbosma).
 56. So’fi Ollayor. Maslak-ul muttaqiyn (qo’lyozma).
 57. Chohar kitob (Toshkentda chop qilingan qo’lyozma).
 58. Hazrati Ali to’g’risida. Hafdaxg’azat (qo’lyozma).